• Hokhiar Shai
  • Home » , , » Pashto New Film "Charse" Release in Eid ul Azha

    Pashto New Film "Charse" Release in Eid ul Azha

    Thursday, September 6, 2012 | 2:14 AM


    Dircetor: Arshad Khan
    Star Cast: Shahid Khan, Mah Noor and Jahangir Khan