• Hokhiar Shai
 • Home » , , » Pashto Upcoming Movie "Mena Kawa kho 302 Ma kawa" First Poster

  Pashto Upcoming Movie "Mena Kawa kho 302 Ma kawa" First Poster

  Friday, March 22, 2013 | 9:58 PM


  Film: Mena Kawa Kho 302 Ma Kawa (Pashto Rangen Cinema Scoop)
  Directed by: Arif
  Producer: Zulfiqar Khan Khalil
  Star Cast: Shahid Khan, Dua Qureshi, Jahangir Khan, Babrik Shah, Swati.
  Story: Salim Murad
  Camera man: Tahseen Khan
  Music: Shakir Zeb
  Coming Soon