• Hokhiar Shai
  • Home » » Pashto Nice Song by Ghazala Javed Sister

    Pashto Nice Song by Ghazala Javed Sister

    Written By Pashto Showbiz Dot Com on Thursday, April 11, 2013 | 2:11 AM    "Adaalat" TV Serail

    "Hokhiar Shai"