• Hokhiar Shai
  • Home » , , , , , , » Pashto Film "Love Story" Hits

    Pashto Film "Love Story" Hits

    Written By Pashto Showbiz Dot Com on Sunday, May 12, 2013 | 7:34 PM    "Adaalat" TV Serail

    "Hokhiar Shai"